Certyfikat ISO 22000

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i wytwarzania produktów pszennego pieczywa drobnego stanowiącego wynik prac B+RBeneficjent: AK OTRĘBUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA