RODO

RODO
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować na jakich zasadach odbywa się gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest AK Otrębusy Alicja Kalińska Spółka Jawna z siedzibą w Otrębusach 05- 805, ul. Wiejskiej 21

Korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kierować na adres e-mail: rodo@ak.otrebusy.pl albo pocztą tradycyjną na adres: AK Otrębusy Alicja Kalińska Spółka Jawna, ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych, usług serwisowych, badania satysfakcji klientów oraz marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa — art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwane „RODO”).

Dane niezbędne do wykonania umowy przetwarzamy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub prawa podatkowego, w szczególności minimum przez 5 lat, a maksimum przez 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu albo sami ustalimy, że się zdezaktualizowały bądź utraciły wartość marketingową.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
· podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy w związku z realizacją umów: firmom prawniczym, spedycyjnym, logistycznym, księgowym, doradczym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, świadczącym usługi IT,
· podmiotom realizującym kampanie marketingowe.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych innym podmiotom, z wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie sprzedajemy takich danych.

Przysługuje Państwu prawo do:
· dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz poprawiania swoich danych,
· usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
· przenoszenia danych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, a jednocześnie jest wymogiem koniecznym do realizacji transakcji handlowych, usług serwisowych oraz marketingu bezpośredniego.